Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Primerarestaurantactie” (verder te noemen: de “Actie”).

De Actie wordt georganiseerd door Coöperatie Primera b.a. (“Primera”) en HEERLIJK Internet B.V (“HEERLIJK”). I. Sparen Primera is verantwoordelijk voor de uitgifte van de Primera restaurantvouchers.

Vanaf 30 januari t/m 2 april 2023 ontvangt u een restaurantvoucher bij besteding van minimaal € 10,00* per transactie bij alle Primera winkels in Nederland en online op primera.nl. (*Met uitzondering van boeken en tabak. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen restaurantvouchers uitgereikt).
De voucher wordt ook gratis verstrekt bij aankoop van een Hallmark Valentijnskaart (vanaf 30 januari t/m 14 februari 2023).

Bij primera.nl wordt het aantal vouchers berekend over het bruto bon bedrag, voor verrekening van kortingen, op het moment dat u uw bestelling plaatst.

De berekening van het aantal vouchers over uw aankoop gebeurt op primera.nl op identieke wijze als in alle primera winkels.

LET OP: Genoemde data zijn onder voorbehoud.

Verzilveren

De restaurant website HEERLIJK.NL is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de reserveringen bij de geselecteerde restaurants en het verzilveren van de vouchers.
Per voucher ontvangt u tot 50% korting op een diner (excl. drank) bij geselecteerde restaurants.

Vouchers kunnen van 30 januari t/m 31 augustus 2023 worden verzilverd bij de geselecteerde restaurants.

U kunt de voucher enkel verzilveren bij de geselecteerde restaurants in Nederland, in combinatie met een online reservering via de actiesite www.primerarestaurantactie.nl welke wordt beheerd door HEERLIJK.NL.

Op www.primerarestaurantactie.nl vindt u alle restaurants die u op basis van de actie graag een diner (of lunch) tot 50% korting aanbieden.

Sommige restaurants bieden u een à la carte menu aan, waarbij u vrij bent in het samenstellen van uw diner, afhankelijk van het aantal gangen die de aanbieding omvat kunt u deze zelf van de kaart kiezen.

Hierover wordt de korting berekend.

Sommige restaurants bieden een All Inclusive menu aan met een speciaal verrassingsmenu inclusief wijnarrangement.

De voucher is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van geselecteerde restaurants tenzij anders aangegeven door het geselecteerde restaurant.

U kunt op iedere dag gebruik maken van de Primerarestaurantactie, afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde restaurants, zoals deze zijn weergegeven op www.primerarestaurantactie.nl.

Gedurende de actie (en met name tegen het einde van de actie) kunnen restaurants volgeboekt raken. Hiervoor geldt VOL = VOL.

De Primerarestaurantactie is geldig voor gezelschappen van minimaal 2 tot maximaal 12 personen. Alleen originele Primera restaurantvouchers zijn online, eenmalig te gebruiken bij de geselecteerde restaurants.

De geselecteerde restaurants behouden zich het recht voor Primera restaurantvouchers die niet aan de voorwaarden voldoen of frauduleus overkomen te weigeren.

Vouchers kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere waarde compensatie.

Primera en HEERLIJK.NL en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de actie, noch voor welke schade of letsel dan ook eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de geselecteerde restaurants.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de vouchers kunt u terecht op info@primera.nl.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van de restaurants, het aanpassen of annuleren van een reservering of het verzilveren van de voucher kunt u terecht op info@heerlijk.nl.

Primera en HEERLIJK.NL behouden zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Gebruiksvoorwaarden

HEERLIJK.NL is verantwoordelijk voor de website (www.primerarestaurantactie.nl) , “website”.

Deze “gebruiksvoorwaarden” zijn van toepassing op onze website en beschrijven de voorwaarden waaronder HEERLIJK.NL deze website aanbiedt en waaronder u de website mag gebruiken.

Wij raden u aan om ook het privacy beleid te bestuderen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop onze website werkt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Primera door HEERLIJK.NL.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u terecht bij info@heerlijk.nl . Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het restaurant kunt u contact opnemen met het betreffende restaurant.

 • Uw reserveringen

De reserveringen op deze website worden gratis aangeboden. U dient nauwkeurige en juiste informatie op te geven bij het maken van de reservering en het verdere gebruik van de website. Wanneer u dit niet doet dan kan dit gevolgen hebben voor uw reservering en onze dienstverlening. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een reservering te maken.

Als u uw reservering niet kunt gebruiken dan dient u deze te annuleren via de link in de bevestigingsmail van de reservering.

 • Gebruik van onze website

U mag geen oneigenlijk gebruik maken van onze website door middel van virussen, malware, scripts, of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die is gekoppeld aan onze website.

Het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden kan leiden tot een of meer van de volgende door ons te nemen acties (met of zonder kennisgeving en door ons zelfstandig te bepalen):

 1. onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw gebruikersrechten van deze website en de door ons geleverde diensten;
 2. het geven van een waarschuwing;
 3. het nemen van juridische stappen
 4. de verstrekking van deze informatie aan politie en justitie; en/of
 5. enige andere maatregel die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.
 • Beperkte licentie

Wij geven u toestemming om onze website te bezoeken voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van onze site of content is niet toegestaan. Dit verbod houdt onder andere in: (a) gebruik maken van content op de website voor commerciële doeleinden; (b) reproductie van namen, logo’s, handelsmerken of content beschikbaar op onze website; (c) downloaden of kopiëren van content van onze website voor uzelf of derden.

 • Beperkte garantie en aansprakelijkheid

Het op de website weergegeven materiaal wordt geleverd zonder garanties, in ‘huidige staat’ en ‘zoals beschikbaar’. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, de andere leden van onze groep van ondernemingen en aan ons gelieerde derden het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, garanties, en andere bepalingen die anderzijds gebruikt kunnen worden geïmpliceerd door wettelijke bepalingen, gemeen recht of vergelijkbare regelgeving

 • Voor zover dit kan worden uitgesloten onder toepasselijk recht, alle aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze website.

Commentaar, reviews en andere content die op onze website worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld als definitief advies waarop kan worden vertrouwd. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit vertrouwen dat bezoekers van onze website of anderen die over de inhoud ervan zijn geïnformeerd, daarin hebben gesteld.

Wij streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud altijd wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze website opschorten of de website definitief sluiten. Materiaal op onze website kan verouderd zijn en we zijn onder geen enkele voorwaarde verplicht dit materiaal bij te werken.

We behouden ons het recht voor de op onze website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als onze website om een of andere reden op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen van de website of tot de hele website beperken voor een deel of voor alle bezoekers.

 • Verwijderbeleid

Wanneer content op onze website of bepaalde onderdelen van de website inbreuk doen op uw rechten of rechten van een derde partij waaraan u verbonden bent neem dan contact met ons op via info@heerlijk.nl

We zullen vervolgens actie ondernemen op een manier die wij noodzakelijk achten, afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit kan ook betekenen dat we geen actie ondernemen. We zijn niet verplicht om u in te lichten over eventuele acties naar aanleiding van uw melding.

 • Linken van- en naar onze website

U kunt een koppeling maken naar onze website, op voorwaarde dat u dat op rechtmatige wijze doet, dit onze reputatie niet beschadigt en u er niet van profiteert. Anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring mag u een koppeling niet zodanig presenteren dat dit enigerlei vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving door ons suggereert.

Waar onze website koppelingen bevat naar andere sites en bronnen, zijn deze koppelingen alleen bedoeld ter informatie. We hebben geen invloed op andere sites of bronnen, en accepteren er geen enkele verantwoordelijkheid voor, noch voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan.

 • Veranderingen in onze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd geactualiseerd. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen. Veranderingen in onze gebruiksvoorwaarden gaan in werking vanaf het moment dat ze op deze pagina staan.

 • Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet, is de rechtbank Amsterdam bevoegd kennis te nemen van vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met gebruik van deze website en is Nederlands recht van toepassing.